Κατηγορία Εργου

Ανακαίνιση Διαμερίσματος Ισογείου 2016 & Διαμόρφωση Εξωτερικού Χώρου 2021

Περιοχή

Αθήνα – Παπάγου

Κατάσταση

Περατωμένο το Έτος 2016 και 2021

Γενικά Χαρακτηριστικά  

  • Ολική ανακαίνιση Διαμερίσματος
  • Διαμόρφωση Εξωτερικής εισόδου, πεζοδρομίου, μάντρας