Διαχείριση Έργου -Επίβλεψη

Μετά τον σχεδιασμό του έργου ακολουθεί η διαδικασία της κατασκευής ή ανακαίνισης . Στην κατασκευή/ανακαίνιση του έργου υπάρχει παράλληλα ένα από τα σπουδαιότερα στάδια αυτό της επίβλεψης των εργασιών. Η επίβλεψη του έργου γίνεται από εξειδικευμένους και έμπειρους μηχανικούς της εταιρείας μας με σκοπό να γίνει η σωστή και άρτια αποπεράτωση του έργου μέσα στο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και στον συμφωνημένο προϋπολογισμό.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ

Μερικές από τις υπηρεσίες μας στο κομμάτι της κατασκευής είναι:

  • Ποιοτικός έλεγχος εργασιών και υλικών σε όλα τα στάδια του έργου.
  • Συντονισμός συνεργείων και προμηθευτών
  • Έλεγχος χρονοδιαγράμματος για να μην υπάρχουν αποκλείσεις.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥΣ

Πάντα ελέγχουμε και προσπαθούμε να τηρούμε το χρονοδιάγραμμα του εκάστοτε έργου ώστε η παράδοση να είναι στον χρόνο που έχουμε συμφωνήσει!