Κατηγορία Εργου

Εργασίες  Περιβάλλοντος  Χώρου, Αγωγού Όμβριων , Διαμόρφωση Εξωτερικού Χώρου και Κατασκευή πισίνας

Περιοχή

Ναύπακτος

Κατάσταση

Περατωμένο το Έτος 2017

Γενικά Χαρακτηριστικά  

  • Προεργασία υποδομής περιβάλλοντα χώρου
  • Εγκατάσταση Αγωγού όμβριων
  • Κατασκευή πισίνας

Διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου