Κατηγορία Εργου

Πολυκατοικία

Περιοχή

Αθήνα – Ηλιούπολη

Κατάσταση

Περατωμένο το Έτος 2022

Γενικά Χαρακτηριστικά

  • Α Όροφος  – Δ1: 43m,66m2 – Δ2: 78,64m2
  • Β’, Γ’ Όροφος  –  Δ1: 103,76m2
  • Δ, Ε Όροφος Δ1: 106,59m2
  • ΣΤ’ Όροφος +  Ζ’ Πατάρι  – Δ1: 183,95m2
  • Αποθήκες
  • Παρκινγκ
  • Κατηγορίας: Α+