Κατηγορία Εργου

Πολυκατοικία

Περιοχή

Αθήνα – Ηλιούπολη

Κατάσταση

Υπό ανέγερση

Γενικά Χαρακτηριστικά

  • Α Όροφος     Δ1: 85,48m2
  • Β’ Όροφος    Δ1: 99,10m2
  • Γ, Δ, Ε, ΣΤ Όροφος  –  Δ1: 105,15m2
  • Αποθήκες
  • Παρκινγκ
  • Κατηγορίας: Α+