Κατηγορία Εργου

Ανακαίνιση

Περιοχή

Αθήνα – Άλιμος

Κατάσταση

Περατωμένο το Έτος 2023

Γενικά Χαρακτηριστικά

Ολική ανακαίνιση Κουζίνας